TCA logo

 

หน้าแรก

ข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เทคโนโลยี Lite RTM

 

    1. Lite RTM คืออะไร 
    2. องค์ประกอบของระบบ Lite RTM ที่จำเป็น
   
3. เทคนิคการทำโมลด์ระบบ Lite RTM


1.  Lite RTM (Lite Resin Transfer Molding)  หมายถึง ระบบการนำเรซิ่น
เข้าสู่แม่พิมพ์แบบปิด ( close  mold)  หรือแบบอ่อน  อธิบายกันง่ายๆ
ก็คือ การฉีดเรซิ่นแรงดันต่ำด้วยเครื่อง Lite RTM เข้าสู่แม่พิมพ์แบบปิด (โมลด์ที่มีฝาปิดทับหลังอีกชิ้น) โดยมีระบบ  vacuum ช่วยในการกดแม่พิมพ์
ให้แนบสนิทกัน  พร้อมกับคอยนำทางให้เรซิ่นไหลไปตามที่กำหนด
และช่วยลดฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของเรซิ่น


2. องค์ประกอบของระบบ Lite RTM ที่จำเป็น

     2.1  เครื่อง Lite RTM  จะต้องเป็นเครื่องสำหรับระบบ  Lite RTM โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงดันเรซิ่นที่ใช้กับระบบความสามารถในการปรับอัตรา
ส่วนการผสม Catalyze ระหว่างการทำงานการถ่ายเทแรงดันส่วนเกิดเพื่อความ
ปลอดภัย    และระบบการล้างทำความสะอาดที่ดี   เนื่องการเป็นเครื่องที่มีระบบ
การผสมภายในหัวฉีด  ในเครื่องบางตัวก็จะมีอุปกรณ์เสริม  เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการทำงานให้ง่าย  และควบคุมการทำงานได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เช่น  ระบบนับจังหวะการขึ้น-ลงของปั๊ม     ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ   ระบบตั้งการทำงานของเครื่องด้วยคอมพิวเตอร์ และชิปเซ็ท เป็นต้น


                                   เครื่อง Lite RTM


                                         

2.2 อุปกรณ์ Hardware คืออุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ระบบพร้อมสำหรับการใช้งานดัง

      ต่อไปนี้

 

        -   เครื่อง Multi – Vac   ใช้ในการดูดอากาศเพื่อกดพิมพ์ทั้ง 2 ชิ้นเข้าหากัน

            และนำทาง-ลดฟองอากาศเรซิ่นที่ฉีดเข้าพิมพ์  

                                                                                        


- อ่างแว็คคั่ม เพื่อดูดฟองอากาศและเป็นอ่างสำหรับเรซิ่นที่ล้นเกินออกมาจากชิ่นงาน       
   - ชุดข้อต่อ สำหรับเชื่อมต่อท่อ และสายต่างๆ
   - ซิลรูปเห็ด และ ซิลปีกนก
สำหรับการป้องกันเรซิ่น –อากาศ
     เข้าออกบริเวณชิ้นงาน และแม่พิมพ์
                           
                 

                                              
2.3 แม่พิมพ์ Lite RTM

        

   หน้า  1   2