TCA logo

 

หน้าแรก

เกี่ยวกับสมาคม

ข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ฝึกอบรม/สัมมนา

 

กิจกรรมประจำปี 2558
10-11/6/58 ฝึกอบรม "การทำโมลด์พิมพ์ยางซิลิโคน"
3/6/58 ศึกษาดูงาน ณ development center แห่งใหม่ บจก.คอบร้า อินเตอร์ เนชั่นแนล
26-28/5/58 ฝึกอบรม การทำผลิตภัณฑ์คอมโพสิทด้วยวิธีvauum bagging
14-16/5/58 สัมมนา "รู้แจ้งด้วยตนเองผ่านระบบ shindan" ฟรี
13-16/5/58

งาน อินเตอร์แมช&ซับคอนไทยแลนด์ 2015 และ การสัมมนา "คอมโพสิทกับงานรับช่วงการผลิต "

10-12 /3 ศึกษาดูงาน JEC COMPOSITES EUROPE 2015(ไทย)
16-20/3 ฝึกอบรมการทำชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวัสดุคอมโพสิท (คาร์บอนไฟเบอร์) (ฟรี)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจให้สมาคมฯ จัดฝึกอบรมสัมมนา
การจัดฝึกอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านวิชาการคอมโพสิท ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมฯ
ซึ่งสมาคมฯ กำลังเตรียมการจัดหลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้หัวข้อสัมมนาตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์จากการจัดมากที่สุด สมาคมฯ จึงขอทราบหัวข้อที่ท่านมีความสนใจให้จัดอบรมโดยสามารถแจ้งผ่านสมาคมฯ ผ่านทาง email: thaicomposites@gmail.com