TCA logo

 

หน้าแรก

เกี่ยวกับสมาคม

ข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


หนังสือแนะนำ

 

การเลียนแบบผิวของธรรมชาติด้วยวัสดุคอมโพสิท

    หนังสือเล่มล่าสุดของสมาคมไทยคอมโพสิท   
    ที่ได้รับการสนับสนุนงบจาก iTAP ในการเขียนหนังสือ 
    เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนำวัสดุคอมโพสิท ไปใช้ในการเลียนแบบ
    ผิวของธรรมชาติได้อย่างเหมือนจริงและเป็นธรรมชาติ มากที่สุด 

 • วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
 • การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนและชิ้นงานหินธรรมชาติ
 • การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนและชิ้นงานหินก้อนสำหรับตกแต่งผนัง
 • การทำแผ่นหินจำลองด้วยไฟเบอร์กลาส
 • การผลิตชิ้นงานลายไม้ธรรมชาติ
                                 
                                 ราคา 100 บาท

 

เลียนแบบผิว

ไฟเบอร์กลาส   ด้วยวิธี  Hand Lay Up  

   -  เหมาะสำหรับผู้สนใจทำผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสด้วยตนเอง          
   -  เนื้อหาด้านในแนะนำวิธีการทำงานของไฟเบอร์กลาส
       ขั้นพื้นฐานอย่างละเอียด
      

 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย     

 • วัตถุดิบที่นำมาใช้ในระบบการผลิตแบบมือทา
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
 • การเตรียมต้นแบบสำหรับแม่แบบไฟเบอร์กลาส
 • การทำแม่แบบไฟเบอร์กลาสจากต้นแบบ
 • การทำชิ้นงานไฟเบอร์กลาส
 • หลักการในการทำผลิิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส

                                  ราคา 190 บาท

คอมโพสิท

  หนังสือคอมโพสิทเล่มแรกของไทย            
  เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทราบรายละเอียดพื้นฐาน
  ของงานคอมโพสิท   เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

 • ความรู้พื้นฐานของคอมโพสิท
 • วัตถุดิบสำหรับพลาสติกคอมโพสิท
 • เส้นใยเสริมแรงที่ใช้ในวัสดุคอมโพสิท
 • การนำเอาวัสดุคอมโพสิทมาใช้ในงานด้านการทำประโยชน์ทางน้ำ
 • การใช้คอมโพสิทในงานอุตสาหกรรมรถยนต์

ราคา 290 บาท

สนใจสั่งซื้อหนังสือ โทร.02-7135033