TCA logo

 

ข่าวสาร

 

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

4-5/4/2555 สัมมนาฟรี โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ AEC (กำหนดการ+ใบสมัคร)
21/3/2555  สัมมนา"ทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางฯ”จาก Reed Tradex
19-21/3/2555 ฟรี “เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs”