กิจกรรม

Events

NOVEMBER

Advanced Composites 3D Printing: The Disruptive Manufacturing Solution

Advanced Composites 3D Printing: The Disruptive Manufacturing Solution

ผู้สนใจสามารถเลือกการเข้าร่วมได้การสัมมนาและ workshop ได้ 2 วัน คือ 24 พฤศจิกายน และ 17 ธันวาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
READ MORE

OCTOBER

How to make silicone mould for vacuum infusion

How to make silicone mould for vacuum infusion

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563
เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส
ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ
READ MORE
How to make Epoxy Resin River Table

How to make Epoxy Resin River Table

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563
ณ อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส
ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ
READ MORE

ติดต่อเรา

contact us

อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5033
โทรสาร 0-2713-5032

FiberglassLab Center,
Department of Industrial Promotion.
Soi Trimitr, Rama 4 Rd., Klong Toey,
BKK 10110 Thailand.
Phone: (662) 713-5033
Fax: (662) 713-5032

Facebook

สมาคมไทยคอมโพสิท (ไฟเบอร์กลาส)

 

Email       

:  thaicomposites@gmail.com