วารสาร

Thai Composites Magazine

This image for Image Layouts addon
Thai Composites Magazine No.10
This image for Image Layouts addon
Thai Composites Magazine No.9
This image for Image Layouts addon
Thai Composites Magazine No.8
This image for Image Layouts addon
Thai Composites Magazine No.7
Thai Composites Magazine No.11
Thai Composites Magazine No.6
Thai Composites Magazine No.5
Thai Composites Magazine No.4
Thai Composites Magazine No.12
Thai Composites Magazine No.3
Thai Composites Magazine No.2
Thai Composites Magazine No.1

ติดต่อเรา

contact us

อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5033
โทรสาร 0-2713-5032

FiberglassLab Center,
Department of Industrial Promotion.
Soi Trimitr, Rama 4 Rd., Klong Toey,
BKK 10110 Thailand.
Phone: (662) 713-5033
Fax: (662) 713-5032

Facebook

สมาคมไทยคอมโพสิท (ไฟเบอร์กลาส)

 

Email       

:  thaicomposites@gmail.com