คอมโพสิท หมายถึงการนำเอาวัสดุที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตั้งแต่ 2 ชนิดหรือมากกว่านั้นมาประกอบกัน สร้างเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติทีดีกว่าวัสดุต้นทาง
วัสดุคอมโพสิทมีความเหนือกว่าวัสดุที่ใช้งานดั้งเดิมอยู่หลายประการ เช่น มีค่าความแกร่งและแข็งสูง แต่มีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำ  หมายความว่าเป็นวัสดุที่เบาแต่แข็งแกร่งกว่า ถ้าเปรียบเทียบความแข็งแกร่งต่อน้ำหนัก ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามามารถออกแบบให้เกิดประโชน์ด้านความสวยงาม ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างได้อีกด้วย
Image

ประวัติความเป็นมา
สมาคมไทยคอมโพสิท

สมาคมฯ เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสซึ่งครั้งแรกได้รวมตัวกันเป็นชมรมฯ ภายใต้การประสานงานของกองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536

ต่อมาได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงยื่นจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสไทย” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมไทยคอมโพสิท” โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิทให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับนานาประเทศ

UPCOMING EVENTS

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

19Jul, 2022

upcoming-events

ศึกษาดูงาน บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • 9.00 AM - 16:30 PM
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชิตี้ จ.ชลบุรี

7Jul, 2022

upcoming-events

การเคลือบพื้นอีพ็อกซี่

  • 8.30 AM - 16:30 PM
  • อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ

20-23Jun, 2022

upcoming-events

InterPlas 2024

  • 10:00 AM - 6:00 PM
  • Bitec Bangna

18-21May, 2022

upcoming-events

Plastics&Rubber Thailand 2024

  • 10:00 AM - 6:00 PM
  • Bitec Bangna

10-12May, 2022

upcoming-events

Hand Lay Up

  • 8:30 AM - 16:30 PM
  • อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส  กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ

NOTICE BOARD

ข่าวประชาสัมพันธ์

THINK AND CHANGE

สร้างความแตกต่างอย่างคนรุ่นใหม่ด้วยการออกแบบโดยใช้ไฟเบอร์กลาสให้เข้ากับยุค Disruption

ACADEMIC ARTICLE

บทความวิชาการทางคอมโพสิท

ติดต่อเรา

contact us

อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5033
โทรสาร 0-2713-5032

FiberglassLab Center,
Department of Industrial Promotion.
Soi Trimitr, Rama 4 Rd., Klong Toey,
BKK 10110 Thailand.
Phone: (662) 713-5033
Fax: (662) 713-5032

Facebook

สมาคมไทยคอมโพสิท (ไฟเบอร์กลาส)

 

Email       

:  thaicomposites@gmail.com